Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği Nedir?

 

Erasmus+ Eğitim Alma Hareketliliği

 

EÜB sahibi yükseköğretim kurumu akademik/idari personelinin eğitim alma amaçlı  hareketliliğine imkan sağlayan alt faaliyet alanıdır.
Personel Eğitim Alma Hareketliliği faaliyet alanı iki hareketlilik türünü içerir:

 

**Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin hareketliliği

 

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.

 

 

**Yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği

 

Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.


Erasmus+ Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları
1. EÜB sahibi bir yükseköğretim kurumunda akademik/idari personel olunması,
2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir),
3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir) 

 

KAYNAK: ULUSAL AJANS