Erasmus Ders Verme Hareketliliği Belgeleri

Ön Başvuru için gerekli evraklar

Gitmeden Önce:

Döndükten Sonra:

 

*Bu belgeler bilgisayarda doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarak imzalanmalı ve orijinal kopyası DİB’e teslim edilmelidir.


** Bu belgeler karşı üniversiteden, imzalı, mühürlü ve orijinal olmalıdır.


Not: Davet Mektubu ve Katılım Sertifikalarının mutlaka orijinal nüshaları temin edilmelidir. Söz konusu belgeler hem teftiş aşamasında hem de hibelerinizin zamanında ödenebilmesi için önem arz etmektedir.

NOT: Evrakında eksiklik olan personelimizin kalan %20 oranındaki ikinci hibe ödemeleri yapılamayacaktır.

Bütün belgeler bilgisayarda doldurulmak zorundadır!