Sıkça Sorulan Sorular

 

Erasmus nedir?
Erasmus öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir.


 • Erasmus öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?

Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.

 

 • Erasmus Programı neler kazandırır?

Erasmus Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.

 

 • Erasmus Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?

Erasmus öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. Değişim süresini bölüm/fakültenin Erasmus İkili Anlaşması belirler. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus kapsamına girmez ve hibelendirilemez.

 

 • Erasmus öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?

Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören lisans, yüksek lisans öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.

 

Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.

 

 • Alttan dersim var, Erasmus Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?

Evet. Minimum akademik ortalamayı elde eden öğrencilerin alttan dersi bulunması Erasmus öğrencisi olmalarına engel değildir.

 

 • Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus öğrencisi olarak gidebilir miyim?

Hayır, Bölümünüz/Yüksek Okulunuz/Enstitünüzün sizin devam ettiğiniz programla ya da bölüm ile ilgili İkili Anlaşması (Bilateral Agreement ) olması gerekir. Aşağıdaki bağlantıda bölümünüzle ilgili anlaşma olup olmadığını varsa hangi ülke/üniversiteyle olduğunu öğrenebilirsiniz:


Erasmus kapsamında öğrenci değişimi programından nasıl faydalanabiliriz?
Erasmus programı LLP/ Yaşamboyu Öğrenim Programına dahil ülkeler olan Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve Avrupa Birliğine üye olmaya aday Hırvatistan ve Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.


Bu programa katılmak için ne yapmalıyız?
Programa katılmak için üniversitemizin Erasmus web sayfası olan http://dib.kafkas.edu.tr adresinden yapılacak olan yeni dönem başvuru ilanlarını ve üniversitemiz içerisinde belirli yerlerde yapıştırılacak olan afişleri takip etmeniz belirtilen aşamalara uymanız gerekmektedir.

 

 • Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?

Evet. Örneğin, laboratuvar imkanlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.

 

 • Erasmus yabancı dil öğrenme programı mıdır?

Hayır.

 

 • Kafkas Üniversitesi için Erasmus ID Code nedir?
 • TR KARS01


Not ortalamamız 2.00'ın altında olursa katılamaz mıyız?
Katılamazsınız. Not ortalamasına ilişkin olan standartlar Ulusal Ajanstarafından 2.20 olarak belirlenmiş olup istenen not ortalaması başvuru ilanlarında belirtilmektedir.

 

 • İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?

İki üniversitenin LLP/Erasmus programı kapsamında imzaladığı, bir yıl veya daha uzun süreli, öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.

 

 • Gittiğim ülkenin dilini öğrenebilmek için yabancı dil kursu alabilir miyim?

Eğer gidilen kurum dil kursu imkanı sağlıyorsa bu imkandan yararlanmanızı öneririz.


Not ortalamamız sınav sonucuna etkili olacak mı?
Not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi her sene Ulusal Ajans tarafından belirlenmektedir ancak not ortalamasının genel not ortalamasına etkisi %45'in altına inmemektedir.


Mülakat var mıdır?
Türkçe Mülakat yapılmamaktadır. Ancak İngilizce Sözlü sınacı yapılabilmektedir ve bu sınavın Erasmus Puanına etkisi Ulusal Ajans tarafından %25 olarak belirlemiştir. Genel puan hesaplaması not ortalaması dil puanının ortak hesaplanmasıyla elde edilir.


Ülkelerin gruplara ayrılması neye göre belirlenir?
Ülkelerin gruplara göre ayrılıp para miktarlarının belirlenmesi Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilir. Bu ayrım yapılırken ülkelerin hayat şartları göz önünde bulundurulur.


Hibelerimizi neye göre alacağız?
Hibeler, öğrencilerimize yurtdışında eğitim görmeye hak kazandıkları üniversitelerden gelen davet mektuplarının üzerinde yazan tarihlere göre yapılır. Bu tarihler, ülkeden ülkeye ve üniversiteden üniversiteye değişmekte olup ilk ödemenin yani %80'lik peşin ödemenin yapılabilmesi için baz alınır. Nihai ödeme, öğrencilerimizin eğitim dönemlerini tamamladıktan sonra dönerken alacak oldukları teyit mektubu ve pasaport giriş ve çıkış tarihlerine göre yapılır.


Üçüncü ödeme yapılabilir mi?
Erasmus dönemi boyunca öğrencilerimize ilki peşin ve en fazla %80 olmak ve ikincisi dönüşte ve %20 olmak üzere iki ödeme yapılır. Öğrenci uzatma aldıysa bir üçüncü ödemede yapılmaktadır.


Aynı üniversiteye gidecek öğrencilerin hibeleri neden farklı?
Aynı üniversiteye gidecek olan öğrencilerin eğer hibelerinde farklılık varsa bu davet mektubu üzerinde geçen tarihlerle alakalı bir durumdur.


Hibeler aylık mı yatacak?
Öğrencilerimizin hibeleri yurtdışına çıkmadan önce hesaplarına toplam alacak oldukları miktarın en fazla %80 yatırılarak ödenir. Aylık bazda ödeme yapılmaz. Geriye kalan kısım ise öğrencilerimiz yurtdışından döndükten sonra getirecek oldukları teyit mektubuna göre (teyit mektubu üzerinde yazan net tarihe göre) ve pasaport giriş çıkış tarihlerine göre yapılır. Bu tarih aralıklarına göre %20'lik ödemede artış yada azalma olabilir.


Sınavı kazandıktan sonra izlememiz gereken prosedür nedir?
Sınavı kazandıktan sonra gidecek olduğu yer netleşen öğrencimiz öncelikle web sitemizde "başvuru ve onay" kısmını tıklayarak kazanmış olduğu yeri olumlu yada olumsuz şekilde onaylamak zorundadır. Bu onay işlemi, gidecek olan öğrenci istatistiğinin tutulması ve boş kontenjanların görülmesi açısından önemlidir. Sınavı kazanan ve Onay işlemini yapan öğrencimiz vizesini alana kadar ERASMUS ADAY ÖĞRENCİ statüsündedir. Onay işlemini yapan öğrencimiz, bu aşamadan sonra bölüm koordinatörü ile iletişime geçerek başvuru için gerekli olan formları eksiksiz, imzalı ve orijinal olarak doldurmak ve karşı üniversiteye göndermek durumundadır.


Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?
Üniversiteden vize yazısının alınması vizeyi kolay almanızı sağlamak içindir. Bazı Konsoloslukların ya da Büyükelçiliklerin vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.


Learning Agreement (LA) öğretim anlaşmasını neden üç tane yapıyoruz?
LA, öğrenim anlaşması demektir ve bir belgenin anlaşma olabilmesi için buna taraf olan kurum ve kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir. Burada üç adet imzalanan LA'nın bir tanesi öğrencide bir tanesi yurtdışında öğrenim görecek olduğu üniversitede bir tanede Kafkas Üniversitesinde bulunması gerekmektedir. Gerekli imzaların eksik olması ve üç adet olmaması durumunda bu belgenin anlaşma vasfı yoktur.


Hibe anlaşmasını neden iki tane yapıyoruz?


Neden sağlık poliçesi istiyorsunuz?
Sağlık poliçesi Erasmus Öğrenim Hareketliliğine katılan öğrenciden zaruri olarak istenilen bir evrak değildir. Sigorta yaptırılmasının amacı karşılaşılabilecek bir soruna karşı tedbir amaçlıdır. Yaptırılması Kafkas Üniversitesi tarafından zaruri görülmemektedir ancak bazı konsolosluklar da sağlık sigortası isteyebilmektedir o nedenle sigorta yaptırmadan önce konsolosluktan gerekli bilgiyi almak ve ona göre davranmak daha sağlıklı olacaktır.


Neden vekâletname istiyorsunuz?
Vekaletname istenmesindeki amaç; öğrenci yurtdışına çıktıktan sonra gerek okulda gerekse para konusunda kendisinin yapması gereken bir işlemle karşılaşıldığında sorun yaşamaması ve işlemlerinin sanki öğrenci yurtdışına gitmemiş gibi burada yürümesini sağlamak içindir. Vekaletname verilmesi zaruri değildir.


Neden EURO hesabı açtırmak gereklidir?
Euro hesabı açtırılmasının nedeni, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başaklığı (Ulusal Ajans)'ndan Türkiye'deki üniversitelere paranın Euro üzerinden aktarılması ve üniversite bütçelerinde paranın Euro olarak bulunmasıdır. Bu nedenle Üniversite bütçesinde Euro olarak bulunan para öğrenciye de Euro olarak aktarılır.


Hibe anlaşmasının üstündeki tarihler neye göre belirlenir?
Hibe anlaşmasının üstündeki tarih davet mektubu üzerinde geçen tarihe göre belirlenir ve buna süre göre ödeme yapılır o nedenle davet mektubu üzerinde öğrencinin yurtdışında kalacak olduğu süre net olarak ifade edilmek zorundadır.


Neden hibe anlaşmasının üzerindeki tarihler ay ve hafta olarak yazılıyor?
Hibe anlaşmasının üzerindeki süre ay ve hafta olarak yazılmak zorundadır zira hibe miktarı ay ve hafta bazında hesaplanır.


Yurtdışında eğitim görülecek olan üniversitelerde barınacak yeri nasıl bulacağız?
Yurtdışında eğitim görecek olduğuz süre zarfında kalacak yeriniz genel olarak yurtdışındaki üniversite tarafından temin edilmektedir. Üniversite bu konuda öğrenciye yönlendirme yapmaktadır ancak bazı ülkeler ve üniversitelerde ise kalacak yer tamamen öğrenci tarafından ayarlanmak durumundadır.


Hibeler ne zaman yatar?
Hibeler, Ulusal Ajans tarafından Üniversitemiz Erasmus hesabına hibelerin aktarılması sonrasında ve öğrencilerimizin evraklarını eksiksiz ve talep edilen şekilde tamamlamalarından sonra ortalama iki hafta içerisinde ilgili öğrencinin € hesabına yatar.


Gidilen ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gidilecek olan ülkelerde öğrencilerin havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanması tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.


Verilen hibeler bize kaldığımız süre zarfında yeterli olacak mı?
Hibe miktarları ülkelerin hayat standartları göz önüne alınarak Ulusal Ajans tarafından belirlenir. Bu nedenle ortalama bir harcamayla belli yerlerde bu paranın yetmesi mümkün olabilir ancak burada unutulmamalıdır ki öğrencilere verilen hibe onların yurtdışındaki masraflarını karşılayacak olan bir maaş değil bir burstur. Diğer bir nokta ise paranın yetip yetmemesi öğrencinin yapacak olduğu harcamayla alakalı bir durumdur.


Gidilen üniversitelerde alacağımız dersler İngilizce mi olacak?
Öğrencilerimizin yurtdışında eğitim görecekleri üniversitelerdeki derslerin İngilizce ya da o ülkenin kendi dilinde olması tamamen üniversite ile alakalı bir durumdur. Bu nedenle öğrencilerimizin Erasmus başvuru döneminde bilinçli tercih yapmaları ve gitmek istedikleri yerleri önceden araştırmaları önerilir.


Daha önce giden bazı öğrenciler Fransa'da ve İtalya'da derslerin İngilizce olmadığını söylüyorlar bu konuda aynı durum bizim başımıza gelirse ne yapacağız?
Batı Avrupa ülkelerinde (Fransa, Almanya, İspanya, İtalya vb.) üniversiteler kendi dillerinde eğitime öncelik verdiklerinden ve bazı üniversiteler hariç tüm üniversitelerde bulunulan ülkeye ait dil baz alındığından bulunulan ülkenin dili eğitim dili olarak geçerlidir


Gittiğimiz üniversitede dil kursu ve bunun hibesini alabilir miyiz?
Batı Avrupa ülkeleri hariç (Fransa,Almanya.İspanya,İtalya,vb….) diğer ülkelerin dillerinden hibe alınarak faydalanılabilinir.(Hangi ülkelerin kapsam içerisinde olduğunu görebilmek için erasmus uygulama el kitabına bakılmalıdır)


Hangi üniversitelere gidebilirim?
Her bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler farklıdır.Bölümün anlaşmalı olduğu üniversiteler ise web sayfasında başvuru tarihleri resmi olarak ilan edildikten ve online başvuru yapıldığı sırada görülmektedir.


Belgelerim tam olmadan hibem yatmaz mı?
Http://dib.kafkas.edu.tr adresinde Erasmus Giden Öğrenci bölümünde bulunan evrakların teslimi gerçekleşmeden hibeler yatırılmaz.

 


Kabul mektubum gelmedi ne yapacağım?
Her üniversitenin sistemi farklıdır. Bazı üniversiteler kabul mektuplarını normal süreçten erken gönderebilirken bazı üniversiteler geç gönderebilir. Normal sürecin dışında gelişen bir durum söz konusuysa bölüm koordinatörleri tarafından destek alınarak kabul mektubunun gönderilebilmesini rica etmek amacıyla karşı üniversiteye mail atılabilir ve yahut karşı üniversite bizzat öğrenci ya da bölüm koordinatörü tarafından aranılabilir.


Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) belgemi karşı üniversiteye fotokopisini almadan postaladım ne yapacağım?
Öğrenim Anlaşmaları karşı üniversiteye gönderilmeden bir fotokopisi alınmalıdır. Fotokopisi alınmadığı takdirde imzalanmamış haldeki Learning Agreementin faxı istenebilir. Bu durum tedbir amaçlıdır.


Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?
Erasmus Programı dahilinde de bulunulsa vize alımının %100 garantisi bulunmamaktadır. Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.


Erasmusla yurt dışındaki üniversitede öğrenimimi devam edeceğim harcı hangi üniversiteye yatıracağım?
Erasmus programına devam edildiği dönem içerisinde harç öğrencinin kendi üniversitesine yatırılır.


Yurt dışına çıkmadan Kafkas Üniversite'sinde kayıt ve ders seçimi yapacak mıyım?
Erasmus programı dahilinde Erasmus öğrencisi olunup olunmayacağı kesinleştikten sonra ders kaydı yapılmaz ders kaydı yapılmayacağından ders seçimi de yapılmaz.


Öğrenci beyannamesi nedir? Şehir dışındayım almasam olur mu?
Erasmus öğrenci beyannamesi ''Erasmus öğrencisi ''statüsü, Erasmus uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir erasmus süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir.Erasmus öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı,yine erasmus öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri görebilmeniz için  Erasmus öğrenci beyannamesi her ne koşulda olunursa olsun  alınmalıdır.


Vekâletnameyi memleketimde çıkaracağım size getirsem olur mu?
Vekâletname (para işlemleri ya da öğrenci işlemleriyle ilgili olarak yaşanabilecek bir sorun karşısında vekil bıraktığınız kişinin sizin adınıza işlemleri yürütmesi için gereklidir, zaruri olmadığından çıkartılmayabilinir. Vekil olunan kişinin bilinebilmesi ve resmiyetlik içermesi açısından vekâletname çıkarılacaksa bu kişi bunun kopyasını yanında bulundurmalıdır. Vekâletnamenin bir kopyasını Erasmus Ofisine teslim etmek zorunluluğu yoktur.


Öğrenci üniversiteye başladığı yıl Erasmus programından yararlanabilir mi?
Öğrenci üniversiteye başladığı yılın 1. dönemi değil 2. dönemin sonunda Erasmus programına başvurabilir.


Ön lisans öğrencileri değişim yapılabilir mi?
Evet yapabilir. Ancak öncelik Lisans öğrencilerinindir.


Yüksek lisans için Erasmus'tan faydalanan bir öğrenci doktara içinde başvuru yapabilir mi?
Erasmus programından öğrenci statüsünde 1 kereden fazla yararlanılamamaktadır.


Diploma eki'nin uygulamadaki faydası nedir?
Diploma eki, Kafkas Üniversitesi mezunu bir öğrenci, yurtdışında herhangi bir üniversitenin yükseklisans programına başvurduğunda kendisine diploma denkliği sağlar. http://www.yok.gov.tr/egitim/ab/ab.htm


Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodları nereden bulabiliriz?
Hibe anlaşmasında yazılması gereken kodlar Erasmus uygulama el kitabı incelenerek bulunulabilir.


Öğrenimimi yurt dışında tamamladım %20'lik hibe/kalan hibeyi almak için ne yapmalıyım?
%20'lik hibenin ya da kalan hibenin alınabilmesi için teslim edilmesi gereken evraklar bulunmaktadır. Teslim edilmesi gereken evraklar karşı üniversiteden alınması gereken Transkript. (Not Döküm Belgesi) Kalınan süreyi kesin olarak belirten teyit belgesi(confirmation sheet),Erasmus uygulama el kitabından bulunulabilecek ve öğrencilerin memnuniyetini ya da şikayetlerini açıkça belirtebilmelerine yardımcı olabilecek öğrenci faaliyet raporu formu ve pasaport giriş-çıkışın gösterildiği fotokopidir. Bu evraklar eksiksiz olarak teslim edildikten sonra öğrencilerin geri kalan hibeleri yatırılmaktadır.

Dönüşte alacağım %20'lik hibenin verilmeme olasılığı var mı?
Bir öğrenci nasıl ki başvuru döneminde gerekli başarıyı gösterip yurtdışına çıkmaya hak kazanıyorsa (tabi bunun karşılığı olarak Erasmus hibesi de alır), başarısızlık karşısında da belli yaptırımlarla karşı karşıya gelebilir.


İki dönemliğine gittim bir dönem kaldım ne yapmalıyım?
Geri dönüş evrakları arasında bulunan ve getirilmesi ya da karşı üniversiteden gönderilmesi zorunlu bulunan, öğrencinin hangi tarih aralıklarında karşı üniversitede kaldığını kesin olarak belirten teyit belgesine (confirmation sheet)  ve pasaport giriş-çıkışı tarihlerine bakılarak hesaplama yapılmaktadır. Hesabın uygunluğuna göre öğrenci Erasmus öğrencisi olarak devam etmediği dönemin hibesini verilen hesap numarasına yatırmaktadır.


Gittiğim üniversitede planlanan faaliyet dönemi tamamlanmadan geri döndüm takdirde nasıl bir uygulamayla karşılaşırım?
Öğrencilerin, zorunluluk nedeniyle (ailevi sebepler, sağlık sebepleri gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenci de bırakılmak üzere fazladan ödenen hibenin iadesi istenir. Öğrencinin gerekçe göstermeksizin faaliyet dönemini tamamlaması halinde ise, bütün hibe geri alınır. Her ne koşul olursa olsun Erasmus hibesini alıp yurtdışına çıkan bir öğrenci, kesinlikle ikinci kez Erasmus öğrencisi olamaz.


Ders intibaklarındaki ECTS kredileri neye göre düzenleniyor?
ECTS kredileri bölümler tarafından dersin zorluğu ve ders öncesindeki ön hazırlığa göre düzenleniyor. Örneğin, Mühendislik Fakültesinde 4 kredi olan bir dersin ECTS karşılığı bu kredi miktarından daha fazla olabilir.


Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Erasmus programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.


Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?
Yedek durumunda bulunan öğrencilerin asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini beklemeleri gerekmektedir. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.


Tercihimi değiştirmek istiyorum ne yapabilirim?
Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Erasmus Ofisine teslim edilmesi gerekmektedir.


Güz dönemi için yurtdışına tek dönemlik giden bir öğrenci eğitim dönemini bahar dönemi için de uzatabilir mi?
Erasmus Programına katılan öğrenci kendi okulunun hibe durumuna göre; üniversitesinden hibe yeterliliğinin teyidini almalıdır. Akabinde Bölüm Koordinatörünün onayını alması halinde L. A. ve intibak işlemlerini yeniden yapmalıdır. Ayrıca karşı üniversiteden uzatma aldığına dair kabul mektubu bulunmalıdır. Bu işlemlerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması gereklidir. Uzatma yapılan dönem için Erasmus ofisine öğrenci L.A, intibak formu, kabul mektubu ve hibe sözleşmesini iletmelidir


Yurtdışına gitmeden önce öğrenim anlaşmamı her bir dönem için mi yapmalıyım yoksa iki dönemin derslerini tek bir evrakta gösterebilir miyim?
Öğrenim anlaşması her 2 dönem için ayrı ayrı hazırlanmalı ve her bir dönem için öğrenim anlaşmasında en az 24 kredi en fazla 32 kredi bulunmalıdır.

 

 • İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?

Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrencilerin belli toplam süreliğine değişim öğrencisi olması içeriğiyle imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yılbaşında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda karşılar. Merkezin karşıladığı oranda ikili anlaşmalar hayata geçer.

Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.

 

 • Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?

Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir.

Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.

 

 

 • Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus bölüm/fakülte koordinatörünüz ile temasa geçiniz.

 

 • Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?

Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Dış İlişkiler koordinatörleri yapar.

 

 • Öğrenim Anlaşmasını (Learning Agreement) Sending Institution kısmına ne yazmalıyım?

Kafkas Üniversitesi bilgilerini yazınız.

 

 • Receiving Institution kısmına ne yazmalıyım?

Karşı üniversite bu kısmı kendisi dolduracaktır.

 

 • Ders seçimini nasıl yapmalıyım?

Ders seçimi yapmak için Bölüm Koordinatörünüze başvurunuz.

 

 • Gideceğim üniversitede x dersini alacağım. Kafkas Üniversitesi’nde bu ders kaç kredi olarak transkriptime geçecek?

Kafkas Üniversitesi’nde karşılık gösterilen dersin Kafkas Üniversitesi kredisi transkriptinize geçecektir.

 

 • Öğrenim Anlaşmasında “Departmental Coordinator” tarafından imzalanması gereken bir bölüm var. Kime imzalatmam gerekiyor acaba?

Bölüm koordinatörünüzün adını yazmalısınız ve kendisinden imza almalısınız.

 

 • Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?

Hayır, her öğrenci ancak kendi öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.

 

 • Bölümümün/fakültemin İkili Anlaşması yok fakat üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?

Hayır. Uygulamaya göre Erasmus öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.


Kabul Belgemin ve Hibe Sözleşmemin tek dönemlik olması ve Öğrenim Anlaşmamın İki Dönemlik olması halinde İkinci dönem için de Erasmus Öğrencisi sayılır mıyım?
Öncelikli olarak Hibe Sözleşmen tek dönemlik imzalandığı ve Kabul Belgen tek dönemlik olduğu için Öğrenim Anlaşmanın tek dönemlik olması gereklidir. Öğrencinin tek dönemde alması gerekli İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasında yer alan ECTS sorumluluğu doğmaktadır. Bu nedenle öğrencinin İki dönemlik Öğrenim Anlaşmasını ekle-sil formu ile tek dönemlik olarak yeniden düzenlemesi gerekmektedir. Ya da tek dönemde iki dönem boyunca alınması  gereken kredileri alma zorunluluğu doğmaktadır.

 

 • Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus programından faydalanabilir miyim?

Hayır. Erasmus programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.

 

 • Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?

Erasmus öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun  gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesinin istenmesi de mümkündür.

Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.

 

 • Sınavda yedekler listesindeyim ne yapmalıyım?

Asil durumda bulunan öğrencilerin yerleşmelerini bekleyiniz. Asil öğrencilerin yerleşmelerinden itibaren boş kontenjanlar kalmış ise yedek öğrencilere şans tanınmaktadır.

 

 • Tercihimi değiştirebilir miyim?

Öğrencilerin tercih değişikliği yapabilmesi için boş kontenjanların bulunması gerekmektedir. Boş kontenjanlar olduğu müddetçe gerekli olan bölüm koordinatörü tarafından onay verilmiş ve imzalanmış dilekçenin ve öğrencinin gerekçesinin Dış İlişkiler Birimi’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

 

 • Bazı nedenlerden dolayı gitmek istemiyorum. Ne yapmalıyım?

YEDEK olarak belirlenmiş öğrencilerin hakkını kaybetmeleri için değişim döneminden en az 2-3 ay önce durumunuzu belirten bir dilekçeyi bölüm koordinatörünüze onaylatıp ile Dış İlişkiler Birimi'ne başvurunuz.

 

 • Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?

Erasmus öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.

 

 • Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?

Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.

 

 • Vize için üniversiteden yazı almamıza rağmen niçin konsoloslukta vize ücreti ödüyoruz?

Bazı Konsoloslukların vize ücreti talebinde bulunması tamamen o kurumların inisiyatifindedir zira bu kurumlar, bulundukları ülkeler içerisinde bağımsızdır ve bu tarz uygulamaları tamamen bağlı oldukları devletlerle alakalıdır.

 

 • Vizemi zamanında alamayacak olursam ne yapmalıyım?

Vize işlemleri ile ilgili problemlerinizi Dış İlişkiler Birimi'ne e-posta ile bildiriniz.

 

 • Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?

Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.

 

 • Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?

Hayır. Karşı üniversite, LLP/Erasmus programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.

 

 • Oryantasyon programı neden önemli?

Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.

 

 • Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?

1 ( bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1 ( bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30AKTSkredilik çalışma yapmak zorundadır.

 

 • Akademik tanınma (Recognition Sheet) belgesi nedir?

Akademik tanınma belgesi gittiğiniz üniversitede aldığınız derslerin, kendi üniversitenizde hangi derslere karşılık geldiğini gösterir. Akademik tanınma belgesini koordinatörünüzle birlikte doldurunuz.

 

 • Akademik tanınma belgesi ne için kullanılır?

Aldığınız derslerin döndükten sonra kabul edilmesini sağlar.

 

 • Erasmus hibesi kaldığım boyunca yeterli olur mu?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir. Unutmayın ki Erasmus hibesi bir maaş değildir.

 

 • Erasmus hibesi dışında kalacak yer, seyahat ve vize masrafları için ek bir ödenek veriliyor mu?

Hayır, Erasmus hibesi ülkelere göre belirlenen aylık hibe tutarları ile sınırlıdır. Birimimiz tarafından bunun dışında herhangi bir ödenek verilmemektedir.

 

 • Türkiye' de bir bursa sahip olduğum halde yine de Erasmus programından para alarak yararlanabilir miyim?

Evet, kendi ülkenizde burs alıyorken Erasmus programından da para alarak yararlanabilirsiniz.

 

 • Erasmus öğrencisi olursam aldığım burslar kesilir mi?

Hayır, Erasmus öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz.  Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder. Bu durumun sebebi Erasmus' tan sağlanan parasal desteğin aslında bir burs olmamasıdır. Erasmus bir burs programı değildir.

 

 • Erasmus öğrencisi olursam KYK’dan aldığım harç kredisi ve öğrenim kredisi kesilir mi?

Hayır.

 

 • Hibe almadan da Erasmus öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?

Evet, Erasmus fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma ‘’Hibesiz Erasmus ‘’değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.